O nama:

O nama

Bel computers je osnovan 1995. godine sa sedištem u Beogradu. Prilikom osnivanja osnovna delatnost je bila proizvodnja i distribucija računarske opreme, u najvećem delu zasnovana na Intel kompatibilnim personalnim računarima. Od samog početka se intenzivno radilo na definisanju proizvodne i tržišne strategije koja je za cilj imala visoku prepoznatljivost preduzeća.

Bel computers je danas:

 • Autorized Gold partner for Hewlett Packard
 • Microsoft Silver Certified partner
 • Epson partner
 • Gigabyte partner
 • Dell partner
 • Kaspersky partner

Poverenje koje su ove svetski poznate firme pružile Bel computersu ukazuje da se firma u svojoj poslovnoj orijentaciji pravilno opredelila izabravši kvalitet kao svoj moto poslovanja.

Tržišna orijentacija

U tržišnoj orijentaciji Bel computers je izabrao pristup ka krajnjim individualnim korisnicima:

 • privrednim društvima- preko korporativne, distributivne prodaje i pružanja servisnih usluga
 • fizičkim licima- preko maloprodaje i pružanja servisnih usluga

Spremni smo da ponudimo širok spektar usluga u oblasti informacionih tehnologija:

 • proizvodnja računara zasnovana na komponentama visoke pouzdanosti
 • validna identifikacija potreba kupca prilikom izrade informacionih sistema
 • izrada projekata po priznatim svetskim metodama
 • stručni izbor opreme koja je optimizovana u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnika
 • izrada projekta računarske mreže sa svim elementima rekapitulacije i vrednošću investicije u skladu sa medjunarodnim standardima
 • instalacija i stavljanje u funkciju računarskog sistema u skladu sa projektom uz ponudu softverskih i hardverskih (serveri, radne jedinice, mreže, periferna oprema svetskih proizvodjača) rešenja
 • održavanje računarskih sistema i opreme u garantnom i vangarantnom roku (i na lokaciji korisnika) uz sklapanje ugovora čime je garancija neprekidne operativnosti instaliranog sistema podignuta na najviši nivo
 • zbog masovnosti laserskih printera u mrežnom okruženju razvili smo poseban segment u okviru servisnih delatnosti koji se isključivo bavi servisom laserskih printera i izradom optimizovanih rešenja štampe.